Två SKULPTURKURSER med Marta Runemark

Två SKULPTURKURSER med Marta Runemark

14-17 mars 2018 och 21-24 mars 2019

Två skulpturkurser med Marta Runemark som ledare är redan fullsatta. Vill du stå som reserv anmäler du dig antingen till 14-17/3 eller 21-24/3.

Frågor och anmälan till Rune 0768904039.

2018-11-26 16:42